Bản hướng dẫn, Catalo và Brochure

성우비나 박스

제품 8

Hộp màu (Color box)

제품3

제품 6

Case color

Ống bọc ngoài (Sleeve)

제품 4

제품 2

Thẻ Header và HangTag

Hộp(Package box)

제품 5

제품 7